זרע יעקב

גולן - 1

יום חול

שחרית

05:45

מנחה

20 דקות לפני שקיעה

ערבית

15 שעה אחרי שקיעה

שבת

מנחה - ערב שבת

-

ערבית - ליל שבת

-

שחרית - של שבת

-

קידוש

-

מנחה - של שבת

-

סעודה שלישית

-

ערבית - מוצאי שבת

-

אבות ובנים

-

סגירת תפריט