תפארת ישראל

הגפן - 29

יום חול

שחרית

-

מנחה

-

ערבית

-

שבת

מנחה - ערב שבת

18:30

שחרית - של שבת

07:30

שיעור תורה

שעה לפני מנחה

מנחה - של שבת

שעה וחצי לפני צאת שבת

ערבית - מוצאי שבת

5 דקות לפני צאת שבת

סגירת תפריט