שעורי תורה -גברים

א

ראשון

שעה לפני מנחה - מנחה

דף יומי

אחדות ישראל

צבעוני

א

18:30-19:00

מגוון נושאים

בית אל

סיפן 10

ב

שני

שעה לפני מנחה - מנחה

דף יומי

אחדות ישראל

צבעוני

ב

18:30-19:00

מגוון נושאים

בית אל

סיפן 10

ג

שלישי

שעה לפני מנחה - מנחה

דף יומי

אחדות ישראל

צבעוני

ג

18:30-19:00

מגוון נושאים

בית אל

סיפן 10

ד

רביעי

18:30-19:00

מגוון נושאים

בית אל

סיפן 10

ד

שעה לפני מנחה - מנחה

דף יומי

אחדות ישראל

צבעוני

ה

חמישי

18:30-19:00

מגוון נושאים

בית אל

סיפן 10

ה

שעה לפני מנחה - מנחה

דף יומי

אחדות ישראל

צבעוני

ו

שישי

-

-

-

-

ו

-

-

-

-

ז

שבת

שעה לפני מנחה - מנחה

דף יומי

אחדות ישראל

צבעוני

ז

-

-

-

-

סגירת תפריט