מרכזי - ספרדי - הר יונה ג

הרב שטינמן

יום חול

שחרית

08:00

מנחה

19:00

ערבית

-

שבת

מנחה - ערב שבת

20 דקות לפני שקיעה

ערבית - ליל שבת

35 דקות אחרי שקיעה

שחרית - של שבת

08:00

שיעור

אחרי שחרית

אבות ובנים

40 דקות לפני מנחה - ב

מנחה - של שבת

60 דקות לפני שקיעה

ערבית - מוצאי שבת

בצאת שבת

סגירת תפריט