אהל יעקב

הרב פנחס מילר - 4

יום חול

שחרית - א

06:20 [ר"ח - 06:00]

שחרית - ב

08:10

מנחה

19:00

ערבית - א

30 דקות אחרי שקיעה

ערבית - ב

21:30

שבת

מנחה - ערב שבת - א

13:15

מנחה - ערב שבת - ב

20 דקות לפני שקיעה

ערבית - ליל שבת

30 דקות אחרי שקיעה

שחרית - של שבת

45 דקות לפני הנץ

קידוש

אחרי שחרית - א

שחרית - של שבת - ב

08:15

מנחה - של שבת - א

13:15

אבות ובנים

40 דקות לפני מנחה - ב

מנחה - של שבת - ב

60 דקות לפני שקיעה

ערבית - מוצאי שבת

35 דקות אחרי שקיעה

סגירת תפריט