נר מאיר - חב"ד

רותם - 20

יום חול

שחרית

-

מנחה

-

ערבית

-

שבת

מנחה - ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

שחרית - של שבת

09:00

קידוש

לאחר התפילה

מנחה - של שבת

60 דקות לפני שקיעה

ערבית - מוצאי שבת

35 דקות אחרי שקיעה

סגירת תפריט