בית כנסת "הגדול"

הגבעה

יום חול

שחרית - א

25 דקות לפני נץ

שחרית - ב

07:10

שחרית - ג

08:10

מנחה

25 דקות לפני שקיעה

ערבית - א

20 דקות אחרי שקיעה

ערבית - ב

21:00

שבת

מנחה - ערב שבת

25 דקות לפני שקיעה

שחרית - של שבת - א

40 דקות לפני הנץ

שחרית - של שבת - ב

08:30

מנחה - של שבת

50 דקות לפני שקיעה

ערבית - מוצאי שבת

בצאת שבת

סגירת תפריט