אלי כהן

הגבעה -

יום חול

שחרית

-

מנחה

13:30

ערבית

-

שבת

מנחה - ערב שבת

13:30

קבלת שבת

בשקיעה

שחרית - של שבת

08:00

מנחה - של שבת

60 דקות לפני שקיעה

ערבית - מוצאי שבת

60 דקות אחרי שקיעה

סגירת תפריט