בית אל

סיפן 10

יום חול

שחרית

05:45

שיעור תורה - חברותות

16:00 - מנחה

מנחה

19:00

שיעור תורה

בין מנחה לערבית

ערבית

20 דקות אחרי שקיעה

שבת

מנחה - ערב שבת

18:45

שחרית - של שבת

07:30

מנחה - של שבת

שעה + 45 דקות לפני צאת שבת

סעודה שלישית

לאחר מנחה

ערבית - מוצאי שבת

30 דקות אחרי שקיעה

סגירת תפריט