ברסלב

הרב פנחס מילר - 4

יום חול

שחרית

-

מנחה

-

ערבית

-

שבת

מנחה - ערב שבת

15 דקות לפני שקיעה

שחרית - של שבת

09:00

קידוש

לאחר שחרית

מנחה - של שבת

45 דקות לפני שקיעה

סעודה שלישית

לאחר מנחה

ערבית - מוצאי שבת

20 דקות לפני ר"ת

סגירת תפריט