בעלז

האדמור מבעלז

יום חול

שחרית - א

05:45

שחרית - ב

08:30

מנחה

19:00

ערבית

21:30

שבת

מנחה - ערב שבת

20 דקות לפני שקיעה

ערבית - ליל שבת

30 דקות אחרי שקיעה

שחרית - של שבת

09:00

מנחה - של שבת

20 דקות לפני שקיעה

ערבית - מוצאי שבת

50 דקות אחרי שקיעה

סגירת תפריט