בית ספר - ארבל

שומרון - 10

יום חול

שחרית

08:15 [יום שישי ור"ח]

מנחה

-

ערבית

-

שבת

מנחה - ערב שבת

-

ערבית - ליל שבת

-

שחרית - של שבת

-

מנחה - של שבת

-

ערבית - מוצאי שבת

-

סגירת תפריט