אחדות ישראל

צבעוני

יום חול

שחרית

05:20

דף יומי

שעה לפני מנחה

מנחה

20 דקות לפני שקיעה

שיעור

בין מנחה לערבית [רביעי - חמישי]

ערבית

20 דקות אחרי שקיעה

שיעור

אחרי ערבית [שני]

שבת

מנחה - ערב שבת

10 דקות לפני כניסת שבת

שחרית - של שבת

07:45

דף יומי

שעה לפני מנחה

מנחה - של שבת

60 דקות לפני שקיעה

סעודה שלישית

אחרי מנחה

שיעור

בזמן סעודה שלישית

ערבית - מוצאי שבת

10 דקות לפני צאת שבת

סגירת תפריט